Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

To szczególna dziedzina prawa, albowiem sprawy z jej zakresu charakteryzują się szczególną doniosłością, a związane z nimi emocje często nie pozwalają obejść się bez pomocy doświadczonego prawnika.

Do spraw rodzinnych prowadzonych przez naszą Kancelarię zaliczymy między innymi:

  • sprawy o rozwód i separację,
  • o alimenty, ich ustalenie, zmianę, ustanie obowiązku alimentacyjnego,
  • o opiekę nad dziećmi, władzę rodzicielską,
  • o ustalenie bądź zaprzeczenie rodzicielstwa,
  • o przysposobienie,
  • o uregulowanie widzeń z dziećmi, sposób ich wykonywania,
  • o zezwolenie na wstąpienie w związek małżeński,
  • o zezwolenie na dokonanie istotnej czynności związanej z potrzebami dziecka.