Prawo handlowe

Prawo handlowe

Obejmuje normy regulujące powstawanie, funkcjonowanie, przekształcanie, łączenie i likwidację podmiotów mających osobowość prawną lub quasi osobowość prawną, a więc spółek. Te ostatnie dzielimy na spółki osobowe i kapitałowe. należy przy tym pamiętać, że spółka cywilna jest instytucją prawa cywilnego i nie tworzy osobnego bytu prawnego, jak to jest w przypadku spółek prawa handlowego. Do spraw obejmujących zagadnienia prawa handlowego prowadzonych przez naszą Kancelarię zaliczymy:

  • opiniowanie i sporządzanie umowy spółki i jej statutu,
  • opiniowanie uchwał organów spółki,
  • opiniowanie i przygotowywanie kontraktów, w tym długoterminowych,
  • opiniowanie i sporządzanie aneksów,
  • reprezentacja spółek w sporach sądowych,
  • negocjacje •postępowanie rejestrowe,
  • sprawy z zakresu prawa upadłościowego,
  • sprawy pracownicze spółek.